Julkaistu Aamulehti 30.9.2022

Valtatie 9 Oriveden ja Tampereen välillä on maamme vaarallisin maantie. Liikenneonnettomuuksia tapahtuu vuosittain kymmeniä, viiden viimeisen vuoden aikana yhteensä yli 150!

Paitsi inhimillistä kärsimystä, tien ahtaus aiheuttaa myös aineellista haittaa jarruttamalla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja alueen kehittymistä. Kangasalan Tarastenjärvelle nousee maamme laajin kiertotalousalue. Tulevaisuudessa siellä työskentelee satoja ihmisiä. Vuodesta 2020 vuoteen 2025 liikennemäärien kasvun ennustetaan olevan noin 25%.

Uhkakuvana on, että Suomen ruuhkaisin kaksikaistatie tukahduttaa alueen luontaista kasvua ja ennustetun kasvun mahdollisuuksia.

Maamme väylähankkeita valmistellaan ja suunnitellaan Ely-keskuksissa erilaisten kriteereiden perusteella. Tällaisia ovat muun muassa liikennemäärät, liikenteen sujuvuus ja väylien turvallisuus. Näiden kriteereiden lisäksi on olemassa hankkeen kansantaloudellista järkevyyttä kuvaava Hyöty-Kustannussuhde.

Tampere-Orivesi-väylän kohentamisen Hyöty-Kustannussuhde on 2,13. Siis jokaisen hankkeeseen sijoitetun euron vastineeksi valtio kerää yli kaksi euroa! Esimerkiksi hyvässä vauhdissa olevan Turun tunnin juna -hankkeen Hyöty-Kustannussuhde on vain 0,4.

Huolimatta voimakkaista ja laajalla pirkanmaalaiselle rintamalla tehdyistä edunvalvontaponnisteluista, VT9:n investointipäätökset edelleen odottavat toteutumistaan. Samaan aikaan saamme lukea väylällä tapahtuneista liikenneonnettomuuksista, ruuhkista sekä kuunnella väylän käyttäjien murheita läheltä piti -tilanteista.

Nyt on ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että Orivesi-Tampere-väylän investointirahat valmistellaan laajalla poliittisella yksimielisyydellä vuoden 2024 budjettiin. Tämä edellyttää asian esillä pitämistä niin maakunnan kuin valtakunnankin päättäjien keskuudessa.

 

Jussi Haavisto, Kangasalan kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Jussi Viljanen, Oriveden kaupunginhallituksen puheenjohtaja