Kansallinen turvallisuus on noussut viime vuosien aikana kestopuheenaiheeksi. Suuri yleisö keskustelee turvallisuudesta sujuvasti kyberuhkiin varautumisesta aina radikalisoituneen liikehdinnän lisääntymiseen saakka. Kaiken aikaa taustallamme toimii kuitenkin suuri turvaverkko, joka vastaa yhteiskunnallemme elintärkeiden toimintojen ylläpidosta sekä ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta. Veden-, sähkön- ja lämmönjakelussa toimii suuri joukko toisistaan enemmän tai vähemmän riippumattomia osapuolia. Tämä keskinäinen riippumattomuus saattaa kuulostaa tehottomalta ja riskialttiilta. Itse näen, että autonomisina järjestelminä alttius vaikkapa laajamittaisten häiriöiden aiheuttamisille on laajoihin keskitettyihin järjestelmiin verrattuna vaikeampaa.

Arkipäivän turvallisuus on jokaisen oikeus ja myös yhteinen velvollisuutemme. Poliisin resurssien riittävyys on varmistettava yleisen järjestyksen turvaajana ja taattava yleisen oikeustajun mukainen tehokkuus rikosten selvittämisessä ja ennaltaehkäisyssä.

Pelastuslaitoksen kokonaisvaltainen toiminta on tullut itselleni hyvin tutuksi viime vuosina. Pelastuslaitoksen lukuisien toiminta-alueiden, mm. ensihoidon, pelastustoimen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyn tehokas organisointi ja pelastushenkilöstön korkea työmoraali ovat arkipäivän turvallisuuden kulmakiviä. Maakunta- ja soteuudistuksen myötä myös hallinnon uudelleenorganisoinnin pitkälle viety valmistelu osoittaa, että pelastuslaitos pystyy toteuttamaan tehtävänsä kansalaisten turvallisuuden takaajana kaikissa tilanteissa.

Suurimpana yllätyksenä itselleni oli vapaaehtoisten palokuntien tuottamien pelastus- ja ensivastetoimintojen suuri merkitys erityisesti maakuntamme harvaan asutuilla alueilla. Haluan tässä kohtaa kiittää tätä arvokasta työtä tekeviä – ilman Teitä vpk:laisia emme pärjäisi!

Puolustusvoimat on suurten kalustohankintojen edessä. Olen ollut tyytyväinen siitä, että valitsemamme puolustukselliset kulmakivet, yleinen asevelvollisuus ja alueellisen puolustuksen periaate, ovat osoittautuneet onnistuneiksi.

Oman asepalvelukseni aikaan Eversti Wächter kertoi vapaamuotoisessa tilaisuudessa epävirallisena määritelmänä, että puolustuksemme perustuu tämän harvaan asutun ja luonnonvaroiltaan niukan maan kiukkuisen kansan isänmaanrakkauteen ja tahtoon suojella kotiseutuaan. Jatkuvan parantamisen kohteeksi nostaisin kuitenkin vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan. Yleisen maanpuolustustahdon lisäksi maanpuolustustoiminnan myötä karttuvat kansalaistaidot voisivat olla nykyistä suurempana kannustimena toimintaan mukaan lähtemiselle.

Sotilasarvoltani olen reservin ylikersantti ja olen ollut vuosia Tampereen reserviläiset ry:n sekä Pirkanmaan maanpuolustuksen tuki ry:n jäsenenä. Minulle on myönnetty sekä Tampereen reserviläiset ry:n että Pirkanmaan reserviläispiiri ry:n pronssiset ansiomitalit tunnustuksena yhdistysten ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä. Olen myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukunnan jäsen.