Kokoomusryhmä suhtautuu positiivisesti SDP:n ryhmän esittämään rahoitusesitykseen Sahalahden kevytväylän loppuunsaattamiseksi. Paitsi kannatuksemme, niin ryhmämme haluaa tuoda esityksen kannatuksen lisäksi mukanamme myös rahoituksen tälle ikuisuushankkeelle: Nimittäin avataan viimeinkin kaupungin maankaatopaikat Kangasalan talonrakennustyömaiden ylijäämämaille. Lempäälän kaupunki nettoaa vuodessa satoja tuhansia euroja vastaanottopaikan ylläpitämisellä. Aiheesta on Kangasalla aikoinaan hyväksytty valtuustoaloitekin. Avaamalla kaupungin maankaatopaikat tie- ja vesirakennuksen massojen lisäksi talonrakennustyömaiden ylijäämämaille, saavutamme merkittäviä ympäristöpäästöjen vähennyksiä, kun kymmenien kilometrien moreenirallit supistuvat vie mennessäs, tuo tullessas -mallin mukaiseksi toiminnaksi. Esimerkiksi Houkanvuorentien varressa sijaitsee kaupungin maankaatopaikan lisäksi toisen toimijan kiviainesalue.

Esitys: Valtuusto on päättänyt käyttää teknisen toimen vuosittain mahdollisesti käyttämättä jääviä investointivaroja Sahalahden kevytväylä -hankkeen loppuunsaattamiseksi. Esitämme, että näiden varojen lisäksi budjettiin 2021 lisätään maankaatomaksujen tuottoja 150.000,- euroa / vuosi.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta, Jussi Haavisto