Kaavoituskatsaus §38

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä kokousväki!

Vuosittain käsiteltävä kaavoituskatsaus antaa meille valtuutetuille ja muillekin kaupunkilaisille paljon tietoa kaupunkimme kehittymisen painopistealueista. Kaavoituskatsaus esittelee lyhyesti myös kaupunkiseudun ja maakunnan suunnittelun päälinjoja. Näistä viimeksi mainituista haluamme nostaa esiin Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelman sekä seudullisen lähijunaliikenteen tulevaisuuskuvan ja tiekartan. Näiden sekä keskustojen kehittämisteeman jatkaminen pääosin liikenteen näkökulmasta tulee pitää sisällään myöskin yksityisautoilun mahdollisuuksien säilyttämisen. Kangasalan keskustan saavutettavuudesta ja pysäköintimahdollisuuksista tulee pitää huolta. Julkista liikennettä ja kevyttä liikennettä tulee tukea niiden omista lähtökohdista, ei vaikeuttamalla yksityisautoilua.

Kokoomuksen valtuustoryhmässä totesimme myös, että katsaus paljastaa sitä tarkemmin tutkivalle myös sen, jos joku alue syystä tai toisesta jää vaille kehittymisen mahdollisuutta. Tässä kohtaa haluamme nostaa esiin Havisevan tilanteen. Yli kymmenen vuotta sitten päätettiin käynnistää Kivihuhdin asemakaavan valmistelu. Asemakaavan piti saada lainvoimaisuus vuoden 2012 aikana. Varsin tiiviisti suunnitellun kaavan myötä kylälle olisi syntymässä noin kahdeksankymmentä omakotitonttia! Meille tuntemattomasta syystä kaavaprosessi on kuitenkin pysähtynyt niin, että kun vielä muutama vuosi sitten se mainittiin kaavoituskatsauksissa, niin nyt se löytyy enää netistä vireillä olevien asemakaavojen joukkoon hautautuneena.

Arvoisat valtuutetut ja puheenjohtaja! Meidän on yhdessä pidettävä huolta siitä, että myös Havisevan kehittymisen mahdollisuudet turvataan.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kiinnitti kaavoituskatsauksessa huomiota myös kahteen muuhun tärkeään asiaan: Katsaus on nykyisellään huomattavan tiivis takavuosien katsaukseen verrattuna. Tästä ei ole syytä enää tiivistää. Toinen huomiomme on, että kaavoituksessa tehdään hienoa työtä niukoilla resursseilla. Aikaansaannoksista voidaan olla kaavoituksessa tyytyväisiä – kiitos tästä!

Tulevaisuudessa paineet luultavasti kasvavat entisestään. Olisiko kenties syytä pohtia, voitaisiinko vaikkapa pienten kaavahankkeesta, kuten tonttien lohkomisten kanssa pyrkiä käsittelemään suurempia, vaikkapa useiden korttelien suuruisia, kokonaisuuksia, jolloin työmäärä saattaisi vähentyä. Tätä voisimme pohtia vaikkapa katsauksen kohdassa 2, missä Suinulassa, Vatialassa ja Liuksialassa suunnitellaan olemassaolevaan asemakaavaan täydentämiskaavoitusta.

Näillä ajatuksilla Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa kiittää Kaavoituskatsauksen 2021 laatijaa ja toivottaa työn iloa koko kaavoituksen henkilöstölle ja luottamusmiehille päätöksentekoelimiin!