Unohtaa ei pidä myöskään veroäyrin kilpailukyvyn merkitystä kunnan vetovoimatekijänä naapurikunnista muuttoa suunnittelevien keskuudessa.

Kangasalan Kokoomuksen valtuustoryhmä tulee esittämään ensivuoden raamikeskusteluihin vastaavaa veronalennusta ja toivomme tällä kertaa muiden ryhmien laajaa tukea tälle pyrkimyksellemme.

Yhteisöveron tuotto laski viime vuonna juuri saamiemme tietojen mukaan reilut kolme prosenttia. Tämä on merkillinen signaali nykyisen talouden kasvukauden aikana. Meidän tuleekin tarkasti selvittää, mistä tämä johtuu. Yhteisöverot eivät näyttele kovinkaan suurta osuutta kuntamme verotuloissa. Ne ovat kuitenkin yleisen taloudellisen tilanteen ja sitä myötä tuloverokertymän ennustamisessa olennainen mittari. Aamulehdessä olleessa artikkelissa ihmetystä herätti, miten paikallisten yritysten yhteisöverotuotot näyttivät valuneen naapurikuntiin – esimerkkinä Tampereen listalla komeileva Saarioinen Oy, jonka osuus Kangasalan yhteisöverotuotosta voisi olla kymmenien prosenttien suuruinen.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä kokousväki! Olemme suurten muutosten äärellä. Paljon on tehty asioita kaupungin kehittämiseksi ja tulevina vuosina investointien määrä jatkaa kasvamistaan. Uusia alueita, rakennuksia, vesi- ja viemäriverkostoja, uudisrakentamista ja saneeraamista. Näihin me valtuutetut olemme kaupungin strategiassa sitoutuneet ja tehtäväksemme jää varmistaa paitsi investointien terve rahoituspohja, niin myöskin se, että investoinnit toteutetaan mahdollisimman laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja miksei myöskin mahdollisimman paljon paikallisin voimin.

Näillä sanoilla haluan kiittää Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta talousjohtajaa ja kaikkia tämän ja tulevien pykälien valmisteluun osallistuneita hyvästä valmistelusta ja yhteistyöstä!